ได้เวลาเลือก นายก อบจ.

Last updated: Oct 29, 2020  |  48 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผลสำรวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ได้เวลาเลือก นายก อบจ.

 

นิด้าโพลเผยผลสำรวจความต้องการของประชาชน ในวาระการเลือกตั้งนายก อบจ. 2563

           ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจเรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,329 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจมีดังนี้


Powered by MakeWebEasy.com