จับประเด็นเลือกตั้ง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

“นักวิชาการ” ชี้ 10 กลยุทธ์เครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมืองยุคดิจิทัล

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

Top Ten เรื่องเด่นต้องเม้าท์ ก่อนเข้าคูหา..เลือกตั้งครั้งนี้

โดย โดย วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า

โดย นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ นักวิชาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

โดย คณะหมอลำสายลมเย็น จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มเสือ) สถาบันพระปกเกล้า

รศ.ดร.สิริพรรณ คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์

เลื่อนหรือไม่เลื่อน!!!
การประกาศผลเลือกตั้งและการเปิดประชุมสภา ก่อนหรือหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร

Related Website
ไม่พบอัลบัม
Powered by MakeWebEasy.com