การแถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 1
โดย สถาบันพระปกเกล้า

เวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand)

 


 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook "KPI-corner"
ตามวันที่และเวลา ที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน
รายละเอียดโครงการ “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand)

 

 

“เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง”
(Voices for the voiceless to the political parties)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า

 

 

“การตั้งมั่นของประชาธิปไตยและความคาดหวังต่อพรรคการเมือง”
(Voices for the Consolidated Democracy)
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

 

“เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประเทศ”
(Voices For Decentralization : Moving for National Development)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

 

“เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง”
(Voices for the  Deep South)
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00  น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า

 

 

 

 “เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”
(Voices for the Citizenship)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า

 

 

จับประเด็นเลือกตั้ง

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทของสื่อกับการเลือกตั้ง โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

ไม่ใช่นิวเจน แต่อยากเข้าวงการต้องทำยังไง?

ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังปรับโหมดเข้าสู่ประชาธิปไตยปกติ มีการเปิดตัวนิวเจนนักการเมืองเต็มไปหมด ซึ่งก็มีคำถามเข้ามาว่า ถ้าเราไม่ใช่ลูกหลานนักการเมือง มันมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เข้ามาเล่นการเมืองได้

เลื่อนหรือไม่เลื่อน!!!
การประกาศผลเลือกตั้งและการเปิดประชุมสภา ก่อนหรือหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร

Related Website
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือ กกต.
สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฏร
 
Parachute
 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
ไม่พบอัลบัม
Powered by MakeWebEasy.com