บทความทั้งหมด

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

“นักวิชาการ” ชี้ 10 กลยุทธ์เครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมืองยุคดิจิทัล

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

Top Ten เรื่องเด่นต้องเม้าท์ ก่อนเข้าคูหา..เลือกตั้งครั้งนี้

โดย โดย วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า

โดย นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ นักวิชาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

โดย คณะหมอลำสายลมเย็น จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มเสือ) สถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มกวาง) สถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มเหยี่ยว) สถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มนกหัวขวาน) สถาบันพระปกเกล้า

โดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 (กลุ่มช้าง) สถาบันพระปกเกล้า

โครงงานนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8 (กลุ่มไก่ฟ้า) สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานของนักศึกษากลุ่มวัว นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะดิเกร์ฮูลู ผอ.ยุนุห์ ตุยง จังหวัดยะลา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

กิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”

โดย คณะหนังตะลุงกุ้ง พงศธร นครศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะลูกแม่ปิง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะสำเนียงเสียงสุพรรณ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรียะลา

โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรรคการเมืองต่างๆ ให้ความสำคัญกับการส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อที่เป็นเพศหญิงมากน้อยเพียงใด??

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

โดย นายศุภวัฒน์ เสมอภาค องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ประชานิยม” เกิดขึ้นโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองบางประการอยู่เบื้องหลังในการสร้างความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ใต้ปกครอง

การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในฐานะพลเมืองจำเป็นต้องทราบและต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย จึงมีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นเป็น “หน้าที่” ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

โดย นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

Powered by MakeWebEasy.com