บทความทั้งหมด

โจทย์สำคัญที่พรรคต้องการสื่อสารไปถึงประชาชนสำหรับพรรคเก่า คือ จะทำอย่างไรให้คนที่เคยสนับสนุนยังคงเทคะแนนให้ และ ทำอย่างไรจะได้คะแนนนิยมเพิ่มเติมเพื่อรักษาฐานเสียง

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๖๑

ควรให้มีการชุมนุมสาธารณะได้หรือไม่? การชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่?

พรรคการเมืองต้องยอมรับฟังเสียงการตอบสนองของประชาชนโดยการปรึกษาหารือในเชิงแสวงหาทางออกร่วมกัน

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทของสื่อกับการเลือกตั้ง โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

เมื่อเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ คงต้องตั้งคำถามดังๆ ไปยัง กกต. ในฐานะองค์กรตรวจสอบอิสระที่รัฐธรรมนูญมอบบทบาทในการดูแลบริหารจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง?

โจทย์ท้าทายการแสดงบทบาทของ กกต. ที่ต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าเป็นเสาหลักหนึ่งเสาในโครงสร้างอำนาจรัฐของไทยที่มีคุณค่าควรธำรงรักษาไว้ต่อไป

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิในทางการเมืองอะไรบ้าง ?

"ใบสีต่างๆ" ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ บอกอะไรเราบ้างหรือ?

โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์ (อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)

อยากไปเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งจริงไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ จะต้องทำอย่างไร?

กกต. สามารถออก “ใบเหลือง” ซึ่งหมายความถึงการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือที่เรียกติดปากกันต่อมา “ใบแดง”

โครงการสันติวิถีของคนไทยที่เราต้องการ : การสานเสวนาประชาคมในการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยมีรูปแบบชัดเจนและได้ดำเนินภารกิจสำคัญมาได้ 6 ปีเต็ม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

การทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องบนเตียงก่อให้เกิดระโยชน์อะไรกับสังคมหรือไม่?

บุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง (หรือ 376 เสียงขึ้นไป)

โดย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต.

แม้ว่าจะไม่มีใครผิดใครถูก แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีเดิมพันค่อนข้างสูงมาก และเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เฝ้ามองด้วยความตั้งอกตั้งใจ

องค์กรต่างประเทศที่เคยเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยเคยมีหรือไม่และเข้ามาได้อย่างไร?

หากติดธุระสำคัญหรือมีเหตุจำเป็น ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้

Powered by MakeWebEasy.com