ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี แต่ละเทศบาลจำนวนไม่เท่ากัน

Last updated: 12 มิ.ย. 2567  |  1539 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี แต่ละเทศบาลจำนวนไม่เท่ากัน

     ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี แต่ละเทศบาลจำนวนไม่เท่ากัน

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยมีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

     กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย       ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันมากนั้น  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ         การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ประกอบข้อ 119  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง       ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดให้การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  โดยมีคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือผู้แทน พาณิชย์จังหวัดหรือผู้แทน  ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน      ผู้แทนหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     หลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร   มีดังต่อไปนี้
     1.  ขนาดพื้นที่  และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2.  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
     3.  จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
     4.  ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์        

     ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง วิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

     ดังนั้น ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนั้น  จึงมีสาเหตุมาจากขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง และดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับต้องพิจารณาประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดประกาศไว้ครั้งหลังสุด
     ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด   www.ect.go.th  และ Application Smart Vote หรือทางบริการข้อมูลสายด่วน 1444  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้