เวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand)
 
            กิจกรรมภายใต้โครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 (KPI Election’62 Watch) ประกอบไปด้วยกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดเวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand) โดยในส่วนของการจัดเสวนา กำหนดจัดเวทีเสวนา รวม 5 ครั้ง อันเป็นเวทีที่จะสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักขับเคลื่อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาธิปไตยตั้งมั่น การเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมคุณภาพ และ ความเป็นพลเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมต่อไป และการจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป
 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามชมผ่าน Facebook Live ที่ Facebook "KPI-Corner ตามวันที่และเวลา ที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
  1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  2. นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. บุคคล /องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยในการจัดเวทีเสวนาแต่ละครั้งจะมีรูปแบบ วิธีการ ประเด็นเสวนา กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
 
 

 

“เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง” 
(Voices for the voiceless to the political parties) 
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า

 

 

“การตั้งมั่นของประชาธิปไตยและความคาดหวังต่อพรรคการเมือง” 
(Voices for the Consolidated Democracy) 
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 

 

 

“เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประเทศ” 
(Voices For Decentralization : Moving for National Development) 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส


 

“เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง”
(Voices for the  Deep South)
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00  น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 “เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง”
(Voices for the Citizenship) 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า

 

เวที : เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง
DOWNLOAD : สรุปผลการเสวนา
เวที : การตั้งมั่นของประชาธิปไตยและความคาดหวังต่อพรรคการเมือง
DOWNLOAD : สรุปผลการเสวนา
เวที : เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประเทศ
DOWNLOAD : สรุปผลการเสวนา
image
เวที : เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง
DOWNLOAD : สรุปผลการเสวนา
image
เวที : เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง
DOWNLOAD : สรุปผลการเสวนา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้