สรุปผลการเสวนาวิชาการ “เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง” 
(Voices for the voiceless to the political parties)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องอบรม) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ฝั่งประตู 3) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
Powered by MakeWebEasy.com