งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

5 งานวิจัยเลือกตั้ง อบจ.

โดย ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์,,สมเกียรติ นากระโทก

โดย สถาบันพระปกเกล้า, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, The National Democratic Institute

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด และคณะ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ ISBN : 978-974-449-986-8

โดยรองศาสตราจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ และ นายปารณ บุญช่วย ISBN : 978-616-476-138-4

คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ข้อสังเกตบางประการ : เมื่อรัฐจะเนรมิตรเทศบาลตำบลทั่วประเทศ

ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล

ผลกระทบอันเกิดจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม

รวมบทความเลือกตั้งท้องถิ่น

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น: สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้