งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิลัย สถาบัน IRASEC และ Heinrich Boll Stiftung

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6 ,UN Women ,สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (WeVis),บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่่อสังคม จำกัด, โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่่อกฎหมายประชาชน (iLaw),มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (FNF)

โดย ผศ.ดร.วนัส ปิยะกุลชัยเดช และ อ.เอกวีร์ มีสุข

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มููลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะวิจัย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560

ชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560

ชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560

ชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้