การบริหารจัดการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

เมื่อเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ คงต้องตั้งคำถามดังๆ ไปยัง กกต. ในฐานะองค์กรตรวจสอบอิสระที่รัฐธรรมนูญมอบบทบาทในการดูแลบริหารจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง?

โจทย์ท้าทายการแสดงบทบาทของ กกต. ที่ต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าเป็นเสาหลักหนึ่งเสาในโครงสร้างอำนาจรัฐของไทยที่มีคุณค่าควรธำรงรักษาไว้ต่อไป

กกต. สามารถออก “ใบเหลือง” ซึ่งหมายความถึงการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือที่เรียกติดปากกันต่อมา “ใบแดง”

องค์กรต่างประเทศที่เคยเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยเคยมีหรือไม่และเข้ามาได้อย่างไร?

ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การเลือกตั้งที่ได้มีขึ้นนั้นดูจะสะอาดพอใช้ และทรงดีพระราชหฤทัยว่า ผู้สมัครจากกรุงเทพฯ ส่วนมากไม่ได้รับเลือกตั้งในต่างจังหวัด กลับมีคนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้รับเลือก

บทความนี้จะนำเสนอถึงสาเหตุ / รากเหง้าที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในการเลือกตั้ง ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงดังกล่าว และประเด็นรูปแบบความรุนแรงในการเลือกตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com