นานาทัศนะเลือกตั้ง

“นักวิชาการ” ชี้ 10 กลยุทธ์เครื่องมือหาเสียงของพรรคการเมืองยุคดิจิทัล

Top Ten เรื่องเด่นต้องเม้าท์ ก่อนเข้าคูหา..เลือกตั้งครั้งนี้

โดย นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ นักวิชาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

พรรคการเมืองต่างๆ ให้ความสำคัญกับการส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อที่เป็นเพศหญิงมากน้อยเพียงใด??

“ประชานิยม” เกิดขึ้นโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองบางประการอยู่เบื้องหลังในการสร้างความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ใต้ปกครอง

การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในฐานะพลเมืองจำเป็นต้องทราบและต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย จึงมีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นเป็น “หน้าที่” ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ตรุษจีนปีนี้ไม่ธรรมดา!! เพราะเป็นวันรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตวันแรก โดยในช่วงกำหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเอาไว้คือ ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

โจทย์สำคัญที่พรรคต้องการสื่อสารไปถึงประชาชนสำหรับพรรคเก่า คือ จะทำอย่างไรให้คนที่เคยสนับสนุนยังคงเทคะแนนให้ และ ทำอย่างไรจะได้คะแนนนิยมเพิ่มเติมเพื่อรักษาฐานเสียง

ควรให้มีการชุมนุมสาธารณะได้หรือไม่? การชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่?

พรรคการเมืองต้องยอมรับฟังเสียงการตอบสนองของประชาชนโดยการปรึกษาหารือในเชิงแสวงหาทางออกร่วมกัน

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

เมื่อเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ คงต้องตั้งคำถามดังๆ ไปยัง กกต. ในฐานะองค์กรตรวจสอบอิสระที่รัฐธรรมนูญมอบบทบาทในการดูแลบริหารจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง?

โจทย์ท้าทายการแสดงบทบาทของ กกต. ที่ต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าเป็นเสาหลักหนึ่งเสาในโครงสร้างอำนาจรัฐของไทยที่มีคุณค่าควรธำรงรักษาไว้ต่อไป

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิในทางการเมืองอะไรบ้าง ?

อยากไปเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งจริงไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ จะต้องทำอย่างไร?

กกต. สามารถออก “ใบเหลือง” ซึ่งหมายความถึงการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือที่เรียกติดปากกันต่อมา “ใบแดง”

การทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องบนเตียงก่อให้เกิดระโยชน์อะไรกับสังคมหรือไม่?

แม้ว่าจะไม่มีใครผิดใครถูก แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีเดิมพันค่อนข้างสูงมาก และเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เฝ้ามองด้วยความตั้งอกตั้งใจ

องค์กรต่างประเทศที่เคยเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยเคยมีหรือไม่และเข้ามาได้อย่างไร?

ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คนไทยเราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด เอาแค่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้า

การเลือกตั้งที่ได้มีขึ้นนั้นดูจะสะอาดพอใช้ และทรงดีพระราชหฤทัยว่า ผู้สมัครจากกรุงเทพฯ ส่วนมากไม่ได้รับเลือกตั้งในต่างจังหวัด กลับมีคนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้รับเลือก

การเลือกตั้งที่ได้มีขึ้นนั้นดูจะสะอาดพอใช้ และทรงดีพระราชหฤทัยว่า ผู้สมัครจากกรุงเทพฯ ส่วนมากไม่ได้รับเลือกตั้งในต่างจังหวัด กลับมีคนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้รับเลือก

การที่มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองใหญ่ๆ คล้องเต็มคออยู่เสมอ คำถามที่หลายคน (รวมถึงผู้เขียนด้วย) อาจจะสงสัยกันนั้น คือ พวงมาลัยดอกดาวเรืองกับนักการเมืองไทย มีที่มาที่ไปอย่างไร?

ความตื่นตัวและตื่นรู้ของพลเมืองไทยที่ไม่ปล่อยให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการเลือกตั้ง และผู้แข่งขันในการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ลุกขึ้นมาร่วมใส่ใจและลงแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้คือหนทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพประชาธิปไตยไทยที่แท้จริง

รู้ทันบัตรเลือกตั้ง “ใบเดียว” โดย นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอดีต

บทความนี้จะนำเสนอถึงสาเหตุ / รากเหง้าที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในการเลือกตั้ง ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงดังกล่าว และประเด็นรูปแบบความรุนแรงในการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งไปถึง 5 ปี หากนับจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจัดวางตำแหน่งของสมาชิกตระกูลเทียนทองได้ถูกส่งผ่านให้กับรุ่นลูกและรุ่นหลาน

หลังจากที่รัฐบาลท่านคลายล็อค เปิดให้มีการเลือกตั้งได้ ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเปิดตัวนิวเจนในพรรคการเมืองหลายพรรค ทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่

Powered by MakeWebEasy.com