ระบบเลือกตั้งใหม่

หลักการสำคัญของระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนั้น คือ ทุกคะแนนเสียงจะถูกนำไปคิดคะแนน เพื่อไม่ให้มีคะแนนที่สูญเปล่า (wasted votes) หรือที่เรียกกันว่า “คะแนนเสียงตกน้ำ”

การเลือกตั้งตาม รธน. 60 โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com