นิวเจน

หลังจากที่รัฐบาลท่านคลายล็อค เปิดให้มีการเลือกตั้งได้ ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเปิดตัวนิวเจนในพรรคการเมืองหลายพรรค ทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่

ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังปรับโหมดเข้าสู่ประชาธิปไตยปกติ มีการเปิดตัวนิวเจนนักการเมืองเต็มไปหมด ซึ่งก็มีคำถามเข้ามาว่า ถ้าเราไม่ใช่ลูกหลานนักการเมือง มันมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เข้ามาเล่นการเมืองได้

พรรคการเมือง

การทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องบนเตียงก่อให้เกิดระโยชน์อะไรกับสังคมหรือไม่?

แม้ว่าจะไม่มีใครผิดใครถูก แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีเดิมพันค่อนข้างสูงมาก และเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เฝ้ามองด้วยความตั้งอกตั้งใจ

พรรคการเมือง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวกับกติกาและบริบททางการเมืองใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิในทางการเมืองอะไรบ้าง ?

อยากไปเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งจริงไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ จะต้องทำอย่างไร?

คนไทยเราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด เอาแค่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้า

การบริหารจัดการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

เมื่อเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ คงต้องตั้งคำถามดังๆ ไปยัง กกต. ในฐานะองค์กรตรวจสอบอิสระที่รัฐธรรมนูญมอบบทบาทในการดูแลบริหารจัดการและตรวจสอบการเลือกตั้งว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้าง?

โจทย์ท้าทายการแสดงบทบาทของ กกต. ที่ต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าเป็นเสาหลักหนึ่งเสาในโครงสร้างอำนาจรัฐของไทยที่มีคุณค่าควรธำรงรักษาไว้ต่อไป

กกต. สามารถออก “ใบเหลือง” ซึ่งหมายความถึงการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง หรือที่เรียกติดปากกันต่อมา “ใบแดง”

Powered by MakeWebEasy.com