เวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง

อัพเดทล่าสุด: 28 มิ.ย. 2566  |  383 ผู้ชม  |  Gallery

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่สถาบันพระปกเกล้ามีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย จึงดำเนินโครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 หรือ KPI Election’62 Watch ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการรณรงค์ ส่งเสริมให้สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และสามารถใช้ดุลพินิจในการเลือก “ผู้แทน” ของตนเองให้เข้ามาทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ “ผู้แทน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้ายังมุ่งหวังที่จะสะท้อนข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบการเลือกตั้งทั้งในระดับหลักการและการปฏิบัติสู่องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปโดยสมบูรณ์และก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการจับตาการเลือกตั้ง 2562 (KPI Election’62 Watch) ประกอบไปด้วยกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ที่น่าสนใจ คือ การจัดเวทีเสวนา “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand) โดยในส่วนของการจัดเสวนา กำหนดจัดเวทีเสวนา รวม 5 ครั้ง อันเป็นเวทีที่จะสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักขับเคลื่อน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาธิปไตยตั้งมั่น การเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมคุณภาพ และความเป็นพลเมือง ในวันนี้เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี สถานีโทรทัศน์ PPTV สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา และ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Woman ได้ร่วมกันจัดเวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ประเด็น “เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง”(Voices for the voiceless to the political parties) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีสะท้อนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง โดยหวังว่าพรรคการเมืองจะได้รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมือง ในการนำไปกำหนดเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป กิจกรรมในเวทีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการเสวนา และการระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหา ดำเนินรายการโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งห้องเรียน) ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. พร้อมล่ามภาษามือ ที่เป็นสื่อกลางช่วยถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้มีปัญหาทางการได้ยินที่เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจ จากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง ทั้งนี้สามารถรับชมสาระความรู้ในเวทีดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook Live/kpi-corner

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

8 รูป,  507 ผู้ชม

8 รูป,  706 ผู้ชม

8 รูป,  599 ผู้ชม

8 รูป,  655 ผู้ชม

8 รูป,  790 ผู้ชม

8 รูป,  901 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้