กิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”

Last updated: Mar 19, 2019  |  291 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

กิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”

วันที่ 11 กพ.62 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทเยาวชนไทยต่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่รับการเลือกตั้ง 2562 นำร่องร่วมมือกับ 25 สถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยด้วยพลังบริสุทธิ์ของเยาวชน ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

        พิธีเปิดตัวกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิล์ด จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงาน กล่าวว่า กิจกรรมนี้ มุ่งเน้นในการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First New Voter ประมาณ 7 ล้านเสียงให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง

        จากนั้น ผู้บริหารขององค์กรร่วมจัดกล่าวแสดงเจตจำนงบนเวที เริ่มด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา (เลขาธิการกกต.) กล่าวว่า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญ และยังเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 51 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกว่า 7 ล้านคนด้วย จึงต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสำคัญและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และหวังผลให้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

       ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ First New Voter ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกว่า 7 ล้านคน ซึ่งพลังของเยาวชนสามารถสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนในอนาคต และนอกจากการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว ยังต้องปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นด้วย

       นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร) กล่าวว่า สำนักงานสภาผู้แทนราษฏรมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมถึง เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 17 ปี และมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกกว่า 5,000 คน ให้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยด้วย

     สถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 25 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” โดยมีคณาจารย์และผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ร่วมพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ของกิจกรรมดังกล่าวจากเลขาธิการกกต. ด้วย

     นอกจากนั้น ช่อง 3 ยังจัดให้มีศิลปินดาราตัวแทนคนรุ่นใหม่ อาทิ พีค กองทัพ ออกัส วชิรวัชญ์ ภณ ณวัสน์ ขึ้นร้องเพลง “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ด้วย

     ส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรม ยังมีทีมข่าวการเลือกตั้ง นำโดย คุณกิตติ สิงหาปัด กล่าวถึงความพร้อมในการรายงานข่าวเลือกตั้ง พร้อมทีมพิธีกร ผู้ประกาศข่าว และทีมข่าวของช่อง 3

     ทั้งนี้ โครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ยังเปิดกว้างที่จะขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียน ชุมชน สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสถาบันที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซด์ และเฟสบุ๊ค ch3 Thailand

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com