ประชาชนจะได้อะไรจากการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องชู้สาว

Last updated: Feb 18, 2019  |  784 จำนวนผู้เข้าชม  |  พรรคการเมือง

ประชาชนจะได้อะไรจากการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องชู้สาว

ประชาชนจะได้อะไรจากการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องชู้สาว

ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า
#ความคิดเห็นส่วนตัว

การทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยเรื่องบนเตียงก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมหรือไม่?

ในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมามีการทำให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเสียหายด้วยการให้ข้อมูลเรื่องชู้สาว การมีความสัมพันธ์ทางเพศของนักการเมือง เป็นจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดกับทั้งนักการเมือง ทั้งเพศหญิงและเพศชายรวมทั้งนักการเมืองข้ามเพศ

ความเสียหายมากเกิดขึ้นกับนักการเมืองหญิงโดยเฉพาะคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี จะมีโอกาสถูกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองใช้เรื่องบนเตียงเป็นเครื่องมือในการโจมตี

หากลองพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการนำเสนอ ข้อมูลดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสียกับสังคม แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นข้อเสียกับสังคมมากกว่าดังนี้

  1. ทำให้นักการเมืองที่ตกเป็นข่าวต้องออกจากการเมืองไปชั่วคราวหรือถาวรไปเลย
  2. ทำให้คนไม่เน้น / ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถของนักการเมือง หรือนโยบายของพรรคการเมืองนั้นๆ แต่ไปสนใจกับเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ มากกว่า
  3. เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของนักการเมือง บางครั้งมีการแอบถ่าย หรือแอบติดตาม สะกดรอยตามเพื่อให้ได้ข่าวซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
  4. การใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมา ทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องแก่สังคมอาจมีการลอกเลียนแบบ ทำให้เกิดบรรทัดฐานผิดๆแก่สังคมต่อไป
สำหรับข้อดีที่อาจจะมีอยู่บ้าง เช่น ทำให้นักการเมืองต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม ไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติผิดในกาม หรือนอกใจคู่ครองของตนเพราะถูกจับจ้องมองอย่างใกล้ชิด
สุดท้ายแล้วหากทั้งสังคมสนใจแต่การเมืองเรื่องบนเตียง จะทำให้เป็นสังคมแห่งปัญหามากกว่าสังคมแห่งการใช้ปัญญา

Powered by MakeWebEasy.com