การเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์กรต่างประเทศในประเทศไทยดีไหม?

Last updated: Feb 18, 2019  |  716 จำนวนผู้เข้าชม  |  การบริหารจัดการการเลือกตั้ง

การเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์กรต่างประเทศในประเทศไทยดีไหม?

การเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์กรต่างประเทศในประเทศไทยดีไหม?

โดย นายชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
#ความคิดเห็นส่วนตัว

           องค์กรต่างประเทศที่เคยเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยเคยมีหรือไม่และเข้ามาได้อย่างไร? การสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่องจากองค์กรต่างๆ[1] เช่น สหภาพยุโรป  หรือ EU ที่มีภารกิจเรียกว่า Election observation missions (EUEOMs) เป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมประชาธิปไตยและลดความรุนแรง องค์กร ANFREL-Asian Network for free Elections ที่มีภารกิจในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งในอาเซียน การจะเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทย องค์กรต่างประเทศเหล่านี้จะแจ้งขอเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านมา ANFREL เข้ามาสังเกตการณ์ร่วมกับ PNET หรือมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยในวันก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งด้วย  คือในช่วงที่มีการนับคะแนน ถ้าหากพบสิ่งผิดปกติมีการทุจริตจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

        ประโยชน์ของการเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์กรต่างประเทศคืออะไร?  
         1)   เกิดการตรวจสอบการเลือกตั้งร่วมกันจากองค์กรต่างประเทศและในไทยเพื่อการยอมรับจากนานาชาติ อันอาจจะส่งผลให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นจากการได้ผู้นำประเทศที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังเชิญให้ต่างประเทศไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

        2)   เป็นการป้องกันความขัดแย้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากคนจะยอมรับผลการเลือกตั้งร่วมกันจากความโปร่งใสที่เกิดขึ้น  การเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นการเน้นใช้กติกาการเลือกผู้นำประเทศโดยใช้บัตรเลือกตั้งแทนการใช้อำนาจบังคับในรูปแบบอื่น 

           ดังนั้น แล้วคำถามที่ต้องการคำตอบ คือ ควรมีการเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งขององค์กรต่างประเทศในประเทศไทยดีไหม?

[1] ข้อมูลจากดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) 

Powered by MakeWebEasy.com