“สิทธิ” เป็นเรื่องใหญ่...แต่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเท่าไหร่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา?

Last updated: Feb 18, 2019  |  733 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

“สิทธิ” เป็นเรื่องใหญ่...แต่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเท่าไหร่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา?

“สิทธิ” เป็นเรื่องใหญ่...แต่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเท่าไหร่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา?

โดย ธีรพรรณ ใจมั่น , วันเพ็ญ หมอนทอง
#ความคิดเห็นส่วนบุคคล

 

          ในช่วงเวลาของการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งปี 2562 ที่ทั้งพรรคเล็ก พรรคใหญ่ พรรคใหม่ และพรรคเก่าต่างกำหนดยุทธศาสตร์การเมืองเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราล้างราการเลือกตั้งมากว่า 7 ปี จึงอยากจะชวนให้มาดูกันว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา คนไทยเราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด เอาแค่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้า!!

  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไปใน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 44,572,101 คน ในขณะที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 32,334,611 คน คิดเป็นร้อยละ 72.55 และมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 32,341,330 คน คิดเป็นร้อยละ 72.56
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 44,002,593 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 32,775,868 คน คิดเป็นร้อยละ 74.49 และมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 32,792,246 คน คิดเป็นร้อยละ 74.52
  • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 26 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 46,939,549 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 35,220,377 คน คิดเป็นร้อยละ 75.03 และมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ จำนวน 35,220,208 คน คิดเป็นร้อยละ 75.03

Powered by MakeWebEasy.com